http://www.deschoor.nl/bovenbalk/bovenbalk101.jpg

 

Rondom het overlijden van een partner duiken een groot aantal mogelijke problemen op. Omdat in die moeilijke dagen toch al zoveel op de nabestaande(n) afkomt, probeert deze lezing wat hulp te geven, vooral t.a.v. alle zaken die nu al geregeld kunnen worden.

Testament
Een testament is een formele uiterste wilsbeschikking die regelt wat er na je dood met je alatenschap moet gebeuren. Dit wordt vastgelegd in een notariƫle akte en wordt opgeslagen in het Centrale Testamentenregister.
In een testament wordt o.a. vastgelegd wie de executeur zal zijn, evt. voogdij wordt vastgelegd, een boedelnotaris kan worden aangewezen en ook de uitvaart kan per testament worden bepaald. Natuurlijk kunnen per testament ook bepaalde giften/ nalatenschappen worden geregeld.
Er zijn bij dit alles bepaalde wettelijke regels die uiteraard door een notaris worden nageleefd.

Codicil
Niet alles hoeft per testament bij de notaris te worden vastgelegd. De wet staat een zgn. codicil toe waarin bijvoorbeeld de toewijzing van roerende goederen, de soort uitvaart, het nalaten van het lichaam aan de wetenschap en orgaandonatie kan worden vastgelegd.
Een codicil is een handgeschreven...........